0782 168 168
https://www.fvg.com.vn/linh-vuc-hoat-dong/xay-dung-cong-trinh.html
https://www.fvg.com.vn/business/xay-dung-cong-trinh-1.html

Đường dẫn cầu Cửa Đại Nam Hội An

Dự án ADB Đường dẫn Cửa Đại Nam Hội An là tuyến đường giao thông liên vùng kết nối thành phố Hội An với thành phố Tam Kỳ với tổng chiều dài 42,8km, điểm đầu tuyến bắt đầu từ Km6 +400 từ đường đầu cầu phía Nam cầu Cửa Đại đến km42 +880 tại nút giao với QL.40B và đường nối khu công nghiệp Tam Thanh đi cảng Kỳ Hà và sân bay Chu Lai.

Dự án được chia thành 3 đoạn trong đó công ty TNHH Phú Vinh - Đơn vị thành viên của Tập đoàn FVG đang thi công đoạn 3 từ Km31+400- Km42+880, gồm 11,48km đoạn qua huyện Duy Xuyên, huyện Thăng Bình, và thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam. Thời gian thi công dự kiến là 540 ngày, bắt đầu từ ngày 21/10/2021. 

Đường dẫn cầu Cửa Đại Nam Hội An thuộc dự án phát triển Môi trường, Hạ tầng đô thị để ứng phó với biến đổi khí hậu thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam do ngân hàng phát triển Châu Á (ADB) tài trợ nhằm góp phần hoàn thiện hạ tầng đô thị, thúc đẩy phát triển mở rộng thành phố Hội An về phía Nam sông Thu Bồn thông qua việc đầu tư hệ thống giao thông liên vùng nối từ đô thị Hội An tới thành phố Tam Kỳ là trung tâm hành chính của tỉnh Quảng Nam.Gửi thông tin liên hệ

Họ và tên (*)
Email (*)
Số điện thoại (*)
Nội dung (*)

Dự án khác

Dự án đường Võ Chí Công

Dự án đường dẫn Phía Bắc Cầu Cửa Đại

Dự án Cầu Lồ Ô - Thừa Thiên Huế

Các dự án xây dựng khác

Quay lại danh sách dự án
https://www.fvg.com.vn/
https://www.fvg.com.vn/catalog/view/